Leren en Ontwikkelen

“Weer grip op de scheiding voor meer succes in je werk”

Voor werkgevers: Scheiden op de Werkvloer

Met een passie voor mens, gezondheid en leren, richt ik mij op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van werknemers in scheiding.
Speciaal voor werknemers bied ik het coachprogramma ‘Scheiden op de Werkvloer’. Dé coaching en training methode die door de efficiënte aanpak ervoor zorgt dat werknemers in scheiding met meer grip op eigen inzetbaarheid weer aan de slag gaan! De kracht van het programma is dat deze is ontwikkeld door een team van scheidingscoaches die hun kennis en ervaringsdeskundigheid hebben gebundeld vanuit verschillende expertises (bedrijfsleven, HR, opleidingen, gezondheidsmanagement, coaching op persoonlijk leiderschap en scheiding)

Waarom begeleiding op het werk bij scheiding?

Scheiden is een life-event. Een scheiding heeft een forse impact op iemands leven en alle betrokkenen. Ook op de werkvloer zijn de gevolgen zichtbaar. Onderzoek van CBS en TNO heeft uitgewezen dat een werknemer tijdens een scheiding gemiddeld tweemaal zo vaak afwezig is. Bovendien krijgen gescheiden werknemers vaker een burn-out. Onderzoek wijst uit dat deze kosten voor het bedrijfsleven in Nederland zo’n €438mln per jaar zijn! De indirecte kosten niet eens meegerekend.
Een werknemer in scheiding ziet de levenspilaar ‘relatie’ omvallen, met als gevolg dat de 4 andere levenspilaren (vitaliteit, thuis, sociaal netwerk en werk) wankelen of ook wegvallen. Werk is vaak de meest stabiele pilaar, omdat die houvast en financiële zekerheid biedt en het leven daar gewoon doorgaat. Juist daarom is het raadzaam te investeren in de begeleiding van de werknemer in scheiding. Als de pilaar werk overeind blijft, blijft de persoon in kwestie dat ook.

Hoe ziet het coachprogramma Scheiden op de Werkvloer eruit?

De methode “Scheiden op de werkvloer” richt zich op het rechtzetten en stabiliseren van de 5 pilaren van het leven: Relatie, Thuis, Vitaliteit, Netwerk en Werk. Het traject start met een halve intensieve dag, gevolgd door 4 coaching sessies. Het traject zelf duurt gemiddeld 8 tot 12 weken. Na afloop bieden we de werknemer maximaal 3 maanden nazorg door mailcontact en coachgesprekken.
De eerste intensieve halve trainingsdag is gericht op de rouwverwerking van de scheiding, met aandacht voor emoties en communicatiestijlen. Tips rondom de belangen van de kinderen komen ook aan bod. In de losse coaching sessies wordt dieper in gegaan op de vijf pilaren:

Pilaar 1: Relatie
Tijdens deze sessie bouwt de werknemer aan de relatie met zijn ex-partner van partnerschap naar ouderschap. Leren omgaan met eigen emoties en constructief communiceren met de andere ouder staan hierin centraal.

Pilaar 2: Thuis
Werknemers maken zich bij een scheiding vaak zorgen over hoe het nu verder moet. Vooral vrouwen krijgen na de scheiding vaak meer zorgtaken, wat om een goede werk/privé balans vraagt. Een (praktische) handreiking om met de thuissituatie om te gaan geeft veel rust en overzicht. Denk hierbij aan de reactie van de kinderen op de scheiding, het maken van (tijdelijke) zorgafspraken, het vinden van een nieuwe woning, advies voor doorverwijzing op juridisch of financieel gebied etc.

Pilaar 3: Vitaliteit
De werknemer werkt aan zijn of haar mentale en fysiek veerkracht. De tips en adviezen gaan over hoe je goed voor jezelf zorgt én overeind blijft in een crisissituatie.

Pilaar 4: Sociaal netwerk
Bij een scheiding komt er veel op de werknemer af. De omgeving vindt er vaak ook het nodige van. Tijdens de sessie leert de werknemer om te gaan met reacties uit zijn omgeving en hoe hij of zij ervoor kan zorgen dat directe collega’s niet overbelast raken door jouw mogelijk uitval. Hierbij geldt vooral: hoe ontwikkelt de werknemer begrip voor zijn of haar situatie zodat collega’s zich zo min mogelijk belast voelen in hun werk?

Pilaar 5: Werk
In deze sessie leert de werknemer met behulp van tips en tricks hoe hij of zij het beste het werk kan inrichten tijdens, maar vooral ook na de scheiding. Wat de werknemer qua draagkracht aankan is hierbij leidend om de kans op burn-out te verkleinen of te voorkomen.

Kennissessie: “Voorkom onnodig ziekteverzuim bij een scheiding”

Ben jij als werkgever nieuwsgierig geworden over dit coachprogramma en wil je meer inzicht krijgen in de scheiding van je werknemer en hoe jij hem of haar het beste aan het werk kunt houden? Speciaal voor werkgevers organiseer ik samen met mijn collega coaches de kennissessie ‘Scheiden op de Werkvloer; voorkom onnodig ziekteverzuim bij een scheiding”. Wees op tijd. Voorkomen van verzuim is beter dan genezen!
Meer weten? Bel of mail mij, dan gaan we aan de slag!

Voor professionals: Training psychosociale begeleiding bij scheiding

Baal jij ervan dat kinderen de dupe worden van de slechte omgang tussen hun gescheiden ouders? Wil jij meer succes in je werk ervaren? Er is een enorm tekort aan professionals die zich specialiseren in de psychosociale begeleiding bij scheiding. Iedereen is het erover eens dat de juist de emoties en communicatie tussen ouders het succes van een scheiding bepaalt.  Door deze tweedaagse training ‘Psychosociale begeleiding bij scheiding’ kun jij je als professional hierin specialiseren waardoor je de juiste hulp kunt bieden bij een scheiding. Wil jij ouders en kinderen de beste begeleiding geven tijdens het scheiden en een belangrijke bijdrage leveren aan dit maatschappelijk probleem? Dan is deze te accrediteren basistraining echt iets voor jou.

Tijdens de eerste trainingsdag leer je:
• Op welke wijze een ‘gewone’ scheiding snel kan escaleren naar een ‘complexe’ scheiding.
• Hoe je dit als professional snel kunt signaleren (op basis van kenmerken en eigenschappen) dat een scheiding gaat escaleren (vroegsignalering bij ouders).
• Wat je ouders kunt leren om dit te voorkomen door o.a. bewustwording en inzet van communicatievaardigheden.
• Wat ouders nodig hebben om zelf te kunnen stoppen met strijden en vechten (o.a. neutralisatie van emoties- betere communicatie- compromis sluiten).
• Wat jij als professional kunt doen om dit goed te begeleiden.

Tijdens de tweede trainingsdag leer je:
• Wat een scheiding betekent voor kinderen in verschillende ontwikkelingsfasen (0-18).
• Welke signalen kinderen geven als het niet goed gaat en hoe jij dit als professional kunt teruggeven aan de ouders of de juiste hulp kunt inzetten. (vroegsignalering bij kinderen)
• Wat kinderen in verschillende fasen (van ontwikkeling en verlies) nodig hebben om een scheiding goed te kunnen verwerken.
• De meest gemaakte fouten door ouders en wat jij kunt doen als professional om ze hiervoor te behoeden.

Zowel de eerste als tweede trainingsdag is er veel ruimte voor interactie, casuïstiek en actief oefenen met elkaar. Deze twee dagen kunnen ook afzonderlijk gegeven worden.

Voor wie?
Deze basistraining is voor professionals die getraind willen worden in de psychosociale begeleiding bij scheiding zoals mediators, advocaten, coaches, therapeuten, jeugdzorg- en maatschappelijke medewerkers, kindbehartigers of andere dienstverleners.

Accreditatie
Deze training kan geaccrediteerd worden met Permanente Educatie (PE)-punten voor:
MFN: 6 punten per trainingsdag, SKJ: 3,5 punt per trainingsdag, Registerplein: 6 punten per trainingsdag

Waar?
De training wordt gegeven op een centrale locatie die voor iedereen goed is te bereiken. In company is ook mogelijk (10-15 deelnemers). Neem voor het bespreken van de mogelijkheden contact met mij op.

Heb je een vraag over het coachprogramma of de training? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Neem contact op

Contact

Wencke Slütter

Stuurkracht Succesvol Scheiden
Stuurkracht Leren en Ontwikkelen

0615228832
wencke@stuurkracht.nl

Neem contact op

Benieuwd naar de eigen wijsheid van Wencke?

Schrijf je in en ontvang het gratis e-book “De juiste route naar een succesvolle scheiding”.

Inclusief gratis checklist Emotiewijzer Succesvol Scheiden!

Ja, ik krijg regelmatig jouw tips, blogs én ontvang het e-book gratis!

Stuur maar